Terceiro Curso

O terceiro ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No terceiro ano, o alumno cursa 6 materias obrigatorias do grao en ADE e 4 materias obrigatorias do grao en Dereito..

Materias

Neste curso impártense 10 materias obrigatorias:

  • Seis materias do “ámbito empresarial”: Dirección de Operacións, Contabilidade Financeira II, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Comercial I, Decisións de Investimento e Teoría da  Organización.
  • Catro materias do “ámbito xurídico”: Dereito Administrativo I, Dereito Penal II, Dereito Civil II e Sistema Xudicial Español e Proceso Civil.