Docencia

O dobre grao permite que un estudante poida obter en 5 anos, 2 títulos oficiais: Graduado en Administración e Dirección de Empresas e Graduado en Dereito.

Para superar o dobre grao, os estudantes teñen que cursar un total de 360 créditos ECTS, distribuídos en cinco anos a razón de 36 créditos ECTS cada cuadrimestre. As clases impártense na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ou na Facultade de Ciencias Xurídicas en función do curso académico. Existe un grupo específico con horario e calendario de exames propio.

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022/23

AULAS ASIGNADAS

AS CLASES DE 1º, 3º E O SEGUNDO CUADRIMESTRE DE 5º IMPÁRTENSE NA FACULTADE DE CC. XURÍDICAS E DO TRABALLO

AS CLASES DE 2º, 4º E 2º CUATRIMESTRE DE 5º IMPÁRTENSE NA FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS.

AULAS ASIGNADAS NA FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS:

NA FACULTADE DE CC. XURÍDICAS E DO TRABALLO:

1º CURSO: AULA D1

3º CURSO: AULA C3

5º CURSO (1º CUAD): AULA C2

AULAS ASIGNADAS NA FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS:

2º CURSO: TEORÍA DE TODOS, AULA1. PRÁCTICAS DO GRUPO 2: AULA 1. PRÁCTICAS DO GRUPO 1: AULA DE LIBRE ACCESO.

4º CURSO: TEORÍA DE TODOS, AULA 3. PRÁCTICAS DO GRUPO 2: AULA 3. PRÁCTICAS DO GRUPO 1: AULA-SEMINARIO 2

5º CURSO (2º CUADRIMESTRE): TEORÍA DE TODOS: AULA 10A. PRÁCTICAS DO GRUPO 2: AULA 10 A. PRÁCTICAS DO GRUPO 1: AULA-SEMINARIO 6

ASIGNACIÓN ALUMNADO A GRUPOS PRÁCTICOS

HORARIOS DE DOCENCIA CURSO 2022/23:

1º CURSO: PRIMEIRO CUADRIMESTRE, SEGUNDO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA SEGUNDO CUADRIMESTRE

2º CURSO: PRIMEIRO CUADRIMESTRE, SEGUNDO CUADRIMESTRE:

HORARIOS POR SEMANA PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA SEGUNDO CUADRIMESTRE

3º CURSO: PRIMEIRO CUADRIMESTRE, SEGUNDO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA SEGUNDO CUADRIMESTRE

4º CURSO: PRIMEIRO CUADRIMESTRE, SEGUNDO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA SEGUNDO CUADRIMESTRE

5º CURSO: PRIMEIRO CUADRIMESTRE, SEGUNDO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORARIOS POR SEMANA SEGUNDO CUADRIMESTRE

CALENDARIOS EXAMES CURSO 2022/23

 

1º CURSO, 2º CURSO , 3º CURSO, 4º CURSO, 5º CURSO

As aulas para os exames correspondentes ás materias de 2º, 4º e segundo cuadrimestre de 5º as tedes que consultar na conserxería no día do exame.

Neste primeiro curso, o alumno cursa 72 créditos de Formación Básica, distribuídos en 10 materias: 4 materias do Grao en Dereito e 6 materias do Grao en ADE.

No segundo curso o alumno cursa 72 ECTS, dos cales 18 son de Formación Básica. Os créditos distribúense en 11 materias: 6 do Grao en Dereito e 5 do Grao en ADE.

3º Curso

Para completar o 3º Curso é necesario completar 72 ECTS. O alumno cursa 10 materias obrigatorias: 4 do Grao en Dereito e 6 do Grao en ADE.

A docencia comeza no curso académico 2016-2017.

Máis info

4º Curso

Para completar o 4º Curso é necesario completar 72 ECTS. O alumno cursa 10 materias obrigatorias: 6 do Grao en Dereito e 4 do Grao en ADE.

A docencia comeza no curso académico 2017-2018.

Máis info

5º Curso

Para completar o 5º Curso é necesario completar 72 ECTS. O alumno cursa 9 materias: 3 do Grao en Dereito e 6 do Grao en ADE. Ademais ten que realizar o Traballo Fin de Grao.

A docencia comezou no curso académico 2018-2019.

Máis info

Traballo Fin de Grao

Na fase final dos plans de estudos deste programa, realizarase un Traballo Fin de Grao (12 créditos ECTS) no que serán de aplicación os coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Con este o estudante acredita que posúe o dominio do conxunto de competencias xerais e específicas dos dous graos para o desempeño profesional. Este traballo de Fin de Grao deberá estar dirixido por un profesor ou profesores dos departamentos con docencia na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo ou na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Teledocencia: FAITIC

Faitic é unha plataforma de teleformación da Universidade de Vigo. Está destinada aos estudantes matriculados nas materias oficiais da Universidade de Vigo, que teñen a correspondente materia creada en Faitic, para o que dispoñerán dun código de usuario e un contrasinal. A información para que o alumno acceda a Faitic encóntrase aquí.