Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT)

O Plan de Acción Titorial configúrase como un documento-marco que ten como finalidade organizar, guiar e motivar a institucionalización e sistematización das actividades de orientación ao estudantado, dando resposta ás súas necesidades e cumprindo así as esixencias impostas polos criterios e directrices do Espazo Europeo de Educación Superior neste eido.  O PAT constitúe, ademais, un rexistro dos Sistemas de Garantía de Calidade dos centros da Universidade de Vigo.

Titores

Promoción 2016-2021

Titor ADE
 • Nome: María José Cabaleiro Casal
 • Despacho: 203
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: mcasal@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 35 08
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Marta García Mosquera
 • Despacho: A-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: mmosquera@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 08
 • Titorías:

Promoción 2017-2022

Titor ADE
 • Nome: Pedro Lorenzo Alonso
 • Despacho: 403
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: plorenzo@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 25 29
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Marta García Mosquera
 • Despacho: A-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: mmosquera@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 08
 • Titorías:

Promoción 2018-2023

Titor ADE
 • Nome: María Gómez Rua
 • Despacho: 134
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: mariarua@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 35 06
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Marta García Mosquera
 • Despacho: A-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: mmosquera@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 08
 • Titorías:

Promoción 2019-2024

Titor ADE
 • Nome: Jorge Falagán Mota
 • Despacho: 401
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: falagan@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 25 27
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Marta García Mosquera
 • Despacho: A-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: mmosquera@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 08
 • Titorías:

Promoción 2020-2025

Titor ADE
 • Nome: Leticia Lorenzo Picado
 • Despacho: 211
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: leticialorenzo@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 35 12
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Marta García Mosquera
 • Despacho: A-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: mmosquera@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 08
 • Titorías: