Actividades

Toda a información que necesitas sobre as actividades complementarias e os servizos da Universidade que poden ser do teu interese.

Novos alumnos

Acabo de matricularme por primeira vez na Universidade de Vigo. Agora qué?

Información xeral

SIOPE  proporciona ao alumno unha información académica e administrativa detallada tanto para o alumnado nacional como estranxeiro.

Bolsas e premios

Información sobre as bolsas convocadas tanto por organismos públicos como entidades concertadas e privadas.

Biblioteca

Ofrece servizos de consulta en sala, préstamo a domicilio, información bibliográfica, recursos electrónicos, intercambio interbibliotecario e actividades formativas.

Centro de Linguas

Realiza unha oferta de idiomas para satisfacer a demanda dos alumnos que teñen interese en completar o seu currículo e reforzar o aspecto lingüístico..

Deportes

Ofrece todo tipo de actividades deportivas  ao alumnado que o desexe.

Formación complementaria

En cada curso académico realizarase unha oferta de conferencias e cursos complementarios para mellorar a formación do alumnado. Esta información aparecerá na páxina de novas desta web

Mobilidade

Programas internacionais de mobilidade do estudiantado: Erasmus, ISEP.

Prácticas

A Universidade de Vigo ofrece empregos e prácticas pre-profesionais a través da Área de Emprego e a Fundación Universidade de Vigo: FUVI

Extensión cultural

A Universidade de Vigo organiza actividades culturais, programas de voluntariado, de asociacionismo e de atención á discapacidad.

Servizo médico

Un médico e un diplomado en enfermaría atenden o centro médico do Campus de Vigo situado nun local anexo á biblioteca central. Tel. 986 813 451

Gabinete Psicopedagóxico

O Gabinete ofrece ao alumnado que o precise orientación e asistencia tanto sobre aspectos académicos como persoais.