Segundo curso

O segundo ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No segundo ano, o alumno cursa o resto de Materias de Formación Básica (FB) que contén o Programa de Simultaneidade e empeza a cursar Materias Obrigatorias dos 2 graos.

Materias

Neste curso impártense 4 materias de Formación Básica:

  • Dúas materias do “ámbito xurídico”: Dereito Constitucional II e Introdución ao Dereito Civil e Dereito da Persoa.
  • Dúas materias do “ámbito empresarial: Matemáticas das Operacións Financeiras e Contabilidade Financeira I.

O curso complétase con 7 materias obrigatorias:

  • Tres materias do”ámbito económico”: Econometría, Macroeconomía e Políticas Económicas.
  • Catro materias do “ámbito xurídico”: Dereito da Unión Europea, Dereito Internacional Público, Dereito Civil I e Dereito Penal I.