Quinto curso

O quinto ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No quinto ano, o último do dobre grao, o alumno cursa tres materias obrigatorias do “ámbito xurídico” e seis do “ámbito empresarial” e realiza os Traballos Fin de Grao de ADE e de Dereito.

Asignaturas

Neste curso impártense 9 materias obrigatorias

  • Tres materias do “ámbito xurídico”: Derecito Financeiro e Tributario II, Dereito Mercantil II Dereito Internacional Privado.
  • Seis materias do “ámbito empresarial”: Valoración de Activos, Dirección Estratéxica, Planificación Financeira, Réximen Fiscal da Empresa, Investigación Comercial e Dirección Estratéxica Internacional.

Además, realízanse os Traballos Fin de Grao de ADE e de Dereito