Cuarto Curso

O cuarto ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No cuarto ano, o alumno cursa 6 materias obrigatorias do grao en Dereito e 4 materias obrigatorias do grao en ADE.

Materias

Neste curso impártense 10 materias obrigatorias:

  • Seis materias do “ámbito xurídico”: Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Dereito Procesual Penal, Dereito Administrativo II, Dereito Mercantil I, Dereito Financeiro e Tributario I e Dereito Civil III.
  • Catro materias do “ámbito empresarial”: Contabilidade de Custos, Dirección Comercial II, Análise Contable e Decisións de Financiamento.