Programa de Simultaneidade graos ADE/Dereito

Video promocional

Este é o video promocional do programa de Simultaneidade dos Grao ADE-Dereito.

Acto de presentación do programa de Simultaneidade ADE-Dereito

O día 23 de abril presentamos no Club Financeiro de Vigo, o novo programa de Simultaneidade en Administración e Dirección de...

Sobre o Programa de Simultaneidade ADE-Dereito

Duración do programa de Simultaneidade

Para superar o programa de simultaneidade, o estudantado ten que cursar un total de 366 créditos ECTS, distribuídos en cinco anos a razón de 36 créditos ECTS cada cuadrimestre dos catro primeiros anos, coa excepción do 2º cuadrimestre do 4º curso no que se cursan 39 créditos. No 5º curso cúrsanse 33 créditos no 1º cuadrimestre e 42 créditos no 2º cuadrimestre

Actividades Complementarias

Estas actividades teñen un único obxectivo: adquirir competencias imprescindibles no mundo laboral actual. Alto nivel de idiomas, habilidades directivas, correcta expresión oral e escrita, novas tecnoloxías, etc.

As clases

As clases impártense na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ou na Facultade de Ciencias Xurídicas en función do curso académico. Existe un grupo específico con horario e calendario de exames propio.

Salidas laborales

O Programa de Simultaneidade xunta as saídas profesionais de Dereito e ADE, o que lle outorga un valor engadido que lle permite acceder a: a alta dirección empresarial, os grandes despachos profesionais e os corpos superiores da Administración Pública.

Acceso al programa de Simultaneidad

A oferta de prazas para o curso 2019-2020 é de 40. As materias da fase específica das PAU pondéranse coa máxima puntuación que lles asigne un dos 2 graos.

Matrícula

A matrícula será sempre de curso completo. O procedemento para acceder ao programa de simultaneidade é o mesmo que para calquera outra titulación da Universidade de Vigo.

Comenza o curso 2022-2023

O 5/09/2022 terá lugar a partir das 10:00 h. no salón de graos da Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo o acto de presentación do alumnado de 1º por primeira vez. Previamente o alumnado asistirá ás clases previstas para ese día.

O resto do alumnado (De 2º a 5º), comezarán as clases o día 5 no horario publicado na web.

10 materias de Formación Básica
4 asignaturas do grao en Dereito
6 asignaturas do grao en ADE

Toda a información sobre as asignaturas, horarios, profesores e calendario.

¿Por qué un programa de simultaneidade?

O programa de simultaneidade permite que un estudante poida obter en 5 anos, 2 títulos oficiais:
Graduado en Administración e Dirección de Empresas e Graduado en Dereito.

O sector da empresa e o mundo xurídico son inseparables e en
consecuencia a formación combinada en ADE e Dereito abre, ao que a posúa,
un rango de posibilidades laborais inmenso.

Colaboradores

O programa de simultaneidade Ade-Dereito conta con moitas entidades, institucións e empresas privadas que colaboran co proxecto. Estas alianzas achegan un gran valor ao dobre grao porque permiten ter acceso directo ao mundo empresarial e institucional, creando grandes oportunidades para os alumnos.

Descargas

Plan de estudios:
Asignaturas ADE – Asignaturas de Dereito

Normativa específica:
Para a Simultaneidade do grao en Administración e Dirección de Empresas e o grao en Dereito. Campus de Vigo.