Primeiro curso

O primeiro ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No primeiro ano, o alumno só cursa Materias de Formación Básica (FB). Estas son materias cuxos contidos son considerados básicos dentro da Rama de Coñecemento (neste caso “Ciencias Sociais e Xurídicas”) pero non son necesariamente específicos da titulación. Así, por exemplo, cúrsanse materias dos ámbitos “xurídico” e “empresarial”, pero tamén do ámbito “económico” e do ámbito “científico”.

Materias

Neste curso impártense 10 materias de Formación Básica:

  • Catro materias do “ámbito xurídico”: Dereito Constitucional IDereito RomanoHistoria do Dereito e Teoría do Dereito.
  • Dúas materias do “ámbito empresarial”: Fundamentos de Administración e Xestión de Empresas.
  • Dúas materias  do “ámbito económico”: Economía Española e Mundial e Microeconomía.
  • Dúas “materias instrumentais” que proporcionan as ferramentas analíticas necesarias para a comprensión doutras materias que se imparten na titulación de Administración de Empresas: Matemáticas e Estatística.
Horarios

Descarga Horario 1º Cuadrimestre

Descarga Horario 2º Cuadrimestre

Calendario Académico

Descarga Calendario Académico

Calendario de exámenes

Descarga Calendario exames curso 2021-2022 

Descarga Aulas e horarios exames 1º cuatrimestre

Descarga Aulas e horarios exames 2º cuatrimestre

Descarga Aulas e horarios exames convocatoria extraordinaria 2020-2021

 

 

Asignación provisional de aulas (duas primeiras semanas)

Aula D-1 e Aula D-201 (aula espello) da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Asignación de aulas 2º cuadrimestre