Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT)

O Plan de Acción Titorial configúrase como un documento-marco que ten como finalidade organizar, guiar e motivar a institucionalización e sistematización das actividades de orientación ao estudantado, dando resposta ás súas necesidades e cumprindo así as esixencias impostas polos criterios e directrices do Espazo Europeo de Educación Superior neste eido.  O PAT constitúe, ademais, un rexistro dos Sistemas de Garantía de Calidade dos centros da Universidade de Vigo.

Titores

Promoción 2014-2019

Titor ADE
 • Nome: Sonia Margarita Rodríguez Parada
 • Despacho: 241
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: srparada@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 24 68
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Jaime Aneiros Pereira
 • Despacho: D-310
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: janeiros@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 40 24
 • Titorías:

Promoción 2015-2020

Titor ADE
 • Nome: Leticia Lorenzo Picado
 • Despacho: 211
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: leticialorenzo@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 35 12
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome: Carmen Ruiz Hidalgo
 • Despacho: D-308
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email: cruiz@uvigo.es
 • Teléfono: 986 814 064
 • Titorías:

Promoción 2016-2021

Titor ADE
 • Nome: María José Cabaleiro Casal
 • Despacho: 203
 • Facultade: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Email: mcasal@uvigo.es
 • Teléfono: 986 81 35 08
 • Titorías:
Titor Dereito
 • Nome:
 • Despacho:
 • Facultade: Ciencias Xurídicas e do Traballo
 • Email:
 • Teléfono:
 • Titorías: